Căn hộ cao cấp đã có giấy phép xây dựng thanh toán 599tr đến khi nhận nhà

Mua bán

𝐌𝐔𝐀 𝐍𝐇𝐚̀ 𝐖𝐄𝐒𝐓𝐆𝐀𝐓𝐄 – 𝐓𝐚̣̆𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐍𝐨̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐚̂́𝐓 〽️ Đợt 1: Thanh toán 𝟭𝟱% ~ 𝟯𝟲𝟬𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂. 〽️ Đợt 2: Trong vòng 𝟎𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝟓% ~ 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮. 〽️ Đợt 3: Trong vòng 04 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝟓% ~ 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮. 〽️ Đợt 4: Trong vòng …

60 m2
2
2