Hộ tầng 2 – Quận 3 sát chợ Bàn Cờ

5 triệu/tháng40 m2đ   

Hộ tầng 2 gác suốt đúc giả
Điện nước riêng
Đầy đủ tiện nghi
Ngay chợ Bàn Cờ

So sánh