Cho thuê nhà lầu 1 tấm 64m

3 triệu/tháng64 m2đ   

Cho thuê nhà lầu 1 tấm giá 3.000.000 gàn Ủy Ban Xã VL3, cách Lại Hùng Cường 200m

So sánh