Cập nhật giá Verosa Park, giá tốt cam kết có hàng.

11,2 tỷ75 m2đ   

Khách gửi nhiều căn giá tốt tại Verosa Park cam kết có căn.

Căn 5×15 khu Green giá 11.2 tỉ
Căn 6×20 khu Green giá 14.250
Căn 5×17 khu Garden giá 12 tỉ
Căn bìa 7×20 giá 19 tỉ.
và nhiều căn khác sẽ chào khi gặp trực tiếp.

So sánh