Căn hộ Origami từ 1PN , 2PN, 3PN Chỉ Từ 250tr/ Căn

1
Ac6c1fcae67ed773cb8d98c42cd2b1d0 2740030496606434825

250 triệu83 m2đ   

⭐️𝐂𝐇𝐈̉ 𝟏𝟓% (𝟑𝟎𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔) 𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐐𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟗- 𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐔 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐀𝐌𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍⭐️

🎈 𝗖𝗮̆𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 💵 𝟮𝟮𝟱 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂.
🎈 𝗖𝗮̆𝗻 𝟮𝗣𝗡+𝟭𝗪𝗖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 💵 𝟯𝟳𝟱 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂
🎈 𝗖𝗮̆𝗻 𝟮𝗣𝗡+𝟮𝗪𝗖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 💵 𝟰𝟴𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂
🎈 𝗖𝗮̆𝗻 𝟯𝗣𝗡 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝗰𝗼́ 💵 𝟱𝟰𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂
𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗺𝘂𝗮 𝘅𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗙𝗮𝘀𝘁 𝟕𝟎 – 𝟐𝟎𝟎 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂

🔆 Ngân hàng hỗ trợ 𝟖𝟎% – 18-24 tháng ân hạn lãi và gốc
🔆 Đóng chỉ 𝟏𝟓% ký HĐMB.
🔆 𝟓% đóng khi thông báo nhận Sổ hồng.
🔆 Tặng Voucher: 𝟕𝟎 – 𝟐𝟎𝟎 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂

🎈 Nhận nhà chỉ có 𝟏𝟓% (tháng 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏)
🎈 Đến tháng 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 mới phải đóng lãi (Ở 𝟏 năm mới phải đóng tiền)
🎈 𝟏 năm đó có thể cho thuê hoặc ở Free.
🎈 𝟏 năm sau giá BĐS tăng mạnh khi: Tuyến Metro đi vào hoạt động, khởi công vành đai 3, tiện ích và hạ tầng đã hoàn thiện đầy đủ.

👉 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗧𝗧𝗠 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺 𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗹 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗦𝗮̀𝗶 𝗚𝗼̀𝗻.
👉 𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗩𝗶𝗻𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗴𝗶𝗮𝗶 đ𝗼𝗮̣𝗻 𝟭 đ𝘂̛𝗮 𝘃𝗮̀𝗼 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗵.
👉 𝗞𝗵𝘂 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗵𝘂̛̣ 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗠𝗮𝗻𝗵𝗮𝘁𝘁𝗮𝗻 𝐜𝗵𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝗶 𝘃𝗮̀𝗼 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴.
———
Holine PKD: Hậu Vinhomes Miền Nam