Bán nhà hėm 3m Bình thơi P14 Q11

3 tỷ26 m2đ   

Cân bán gâp nhà hėm 3m.
DT: 3.3 x 7.9m2 1lâù ,2phòng ngů 2wc .
kêt câu nhà đúc BTCT kiên cô , hiên trang nhà còn mơi don vào ơ liên .
Vi tri : hėm 3 thông thoáng phù hơp ơ lâu dài .
sô hông chính chů bán.
Giá bán : 3.ty Thương lương .
LH : Tùyên xem nhà .( miêñ tiêp MC ,QC )

So sánh