2MTKD HXH Hoàng Sa dt: 12m x 19m GPXD 1 Hầm 6 Tầng

24 tỷ212 m2đ   

nhà 2MTKD HXH Hoàng Sa khu dân cư đông đúc tiện vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề giá bán 24 tỷ.
DT: 12m x 19m 1 lầu GPXD 1 hầm 6 tầng.

So sánh